Kenmerkschermen

WATCH Urenregistratie kan gebruikt worden binnen allerlei soorten organisaties. De applicatie kan worden aangepast waarbij door middel van "kenmerken" velden worden toegevoegd aan geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen, klanten en medewerkers.

Kenmerken beheer

Voor een kermerk kan gekozen worden uit verschillende datatypes. Met "aantal", "geld" en "uren" kan worden gerekend zoals te zien is in de zoeken rapportage. Het datatype "domein" kan gebruikt worden als extra filter in de zoeken rapportage. Het type "kopje" en "pagina" maakt het mogelijk de kenmerken gestructureerd weer te geven in de beheer schermen.

kenmerken beheerscherm

Domein beheer

Domeinen zijn lijsten met eerder gedefinieerde waarden die kunnen worden ingezet als datatype voor nieuwe kenmerken. Kenmerken die gebaseerd zijn op domeinen worden in de applicatie weergegeven als keuzelijsten en kunnen in het zoeken scherm als filter worden gebruikt.

domeinen beheerscherm

Extra tabbladen in de beheerschermen

Kenmerken worden in de bijbehorende beheerpagina getoond op een eigen tab. In onderstaand voorbeeld hebben we een pagina "Historie" aangemaakt met twee kopjes "Productiviteit" en "Verzuim" en zes kenmerken van het datatype "aantal".

kenmerken voorbeeld

Kenmerken voor geregistreerde uren

In het urenregistratiescherm kan een pop-up window worden geopend voor het invoeren van een opmerking bij de geschreven uren. Hier kunnen ook de geschreven uren kenmerken van een waarde worden voorzien.

kenmerken voor geregistreerde uren

Kenmerken in zoeken rapportage

In de zoeken rapportage kunnen alle op een domein gebaseerde kenmerken van geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen en medewerkers worden gebruikt als filters. De waarden van de kenmerken kunnen ook in de rapportage worden getoond. In onderstaand voorbeeld wordt gefilterd op het kenmerk MEERWERK en worden ook de kenmerken van de geschreven uren getoond.

zoeken rapportage met kenmerken

Laatste nieuws

E-mail herinneringen en aanmaningen

Vanuit WATCH kon u al facturen versturen via e-mail. In WATCH 6.1.0 kunt u nu ook herinneringen en aanmaningen op een vergelijkbare manier verzenden.

Lees meer

Speciaal scherm voor Start- en eindtijd urenregistratie

Registreert u graag uren via een start- en een eindtijd? Dan kan dat nu heel makkelijk via een speciaal hiervoor ingericht scherm.

Lees meer

Tweede planbord geeft inzicht in planning projecten

In WATCH 6.1.0 biedt het additionele Planbord Projecten u nu ook inzicht in de plannen van projecten en projectonderdelen.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer