Kenmerkschermen

WATCH Urenregistratie kan gebruikt worden binnen allerlei soorten organisaties. De applicatie kan worden aangepast waarbij door middel van "kenmerken" velden worden toegevoegd aan geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen, klanten en medewerkers.

Kenmerken beheer

Voor een kermerk kan gekozen worden uit verschillende datatypes. Met "aantal", "geld" en "uren" kan worden gerekend zoals te zien is in de zoeken rapportage. Het datatype "domein" kan gebruikt worden als extra filter in de zoeken rapportage. Het type "kopje" en "pagina" maakt het mogelijk de kenmerken gestructureerd weer te geven in de beheer schermen.

kenmerken beheerscherm

Domein beheer

Domeinen zijn lijsten met eerder gedefinieerde waarden die kunnen worden ingezet als datatype voor nieuwe kenmerken. Kenmerken die gebaseerd zijn op domeinen worden in de applicatie weergegeven als keuzelijsten en kunnen in het zoeken scherm als filter worden gebruikt.

domeinen beheerscherm

Extra tabbladen in de beheerschermen

Kenmerken worden in de bijbehorende beheerpagina getoond op een eigen tab. In onderstaand voorbeeld hebben we een pagina "Historie" aangemaakt met twee kopjes "Productiviteit" en "Verzuim" en zes kenmerken van het datatype "aantal".

kenmerken voorbeeld

Kenmerken voor geregistreerde uren

In het urenregistratiescherm kan een pop-up window worden geopend voor het invoeren van een opmerking bij de geschreven uren. Hier kunnen ook de geschreven uren kenmerken van een waarde worden voorzien.

kenmerken voor geregistreerde uren

Kenmerken in zoeken rapportage

In de zoeken rapportage kunnen alle op een domein gebaseerde kenmerken van geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen en medewerkers worden gebruikt als filters. De waarden van de kenmerken kunnen ook in de rapportage worden getoond. In onderstaand voorbeeld wordt gefilterd op het kenmerk MEERWERK en worden ook de kenmerken van de geschreven uren getoond.

zoeken rapportage met kenmerken

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer