Kenmerkschermen

WATCH Urenregistratie kan gebruikt worden binnen allerlei soorten organisaties. De applicatie kan worden aangepast waarbij door middel van "kenmerken" velden worden toegevoegd aan geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen, klanten en medewerkers.

Kenmerken beheer

Voor een kermerk kan gekozen worden uit verschillende datatypes. Met "aantal", "geld" en "uren" kan worden gerekend zoals te zien is in de zoeken rapportage. Het datatype "domein" kan gebruikt worden als extra filter in de zoeken rapportage. Het type "kopje" en "pagina" maakt het mogelijk de kenmerken gestructureerd weer te geven in de beheer schermen.

kenmerken beheerscherm

Domein beheer

Domeinen zijn lijsten met eerder gedefinieerde waarden die kunnen worden ingezet als datatype voor nieuwe kenmerken. Kenmerken die gebaseerd zijn op domeinen worden in de applicatie weergegeven als keuzelijsten en kunnen in het zoeken scherm als filter worden gebruikt.

domeinen beheerscherm

Extra tabbladen in de beheerschermen

Kenmerken worden in de bijbehorende beheerpagina getoond op een eigen tab. In onderstaand voorbeeld hebben we een pagina "Historie" aangemaakt met twee kopjes "Productiviteit" en "Verzuim" en zes kenmerken van het datatype "aantal".

kenmerken voorbeeld

Kenmerken voor geregistreerde uren

In het urenregistratiescherm kan een pop-up window worden geopend voor het invoeren van een opmerking bij de geschreven uren. Hier kunnen ook de geschreven uren kenmerken van een waarde worden voorzien.

kenmerken voor geregistreerde uren

Kenmerken in zoeken rapportage

In de zoeken rapportage kunnen alle op een domein gebaseerde kenmerken van geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen en medewerkers worden gebruikt als filters. De waarden van de kenmerken kunnen ook in de rapportage worden getoond. In onderstaand voorbeeld wordt gefilterd op het kenmerk MEERWERK en worden ook de kenmerken van de geschreven uren getoond.

zoeken rapportage met kenmerken

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer