Kenmerkschermen

WATCH Urenregistratie kan gebruikt worden binnen allerlei soorten organisaties. De applicatie kan worden aangepast waarbij door middel van "kenmerken" velden worden toegevoegd aan geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen, klanten en medewerkers.

Kenmerken beheer

Voor een kermerk kan gekozen worden uit verschillende datatypes. Met "aantal", "geld" en "uren" kan worden gerekend zoals te zien is in de zoeken rapportage. Het datatype "domein" kan gebruikt worden als extra filter in de zoeken rapportage. Het type "kopje" en "pagina" maakt het mogelijk de kenmerken gestructureerd weer te geven in de beheer schermen.

kenmerken beheerscherm

Domein beheer

Domeinen zijn lijsten met eerder gedefinieerde waarden die kunnen worden ingezet als datatype voor nieuwe kenmerken. Kenmerken die gebaseerd zijn op domeinen worden in de applicatie weergegeven als keuzelijsten en kunnen in het zoeken scherm als filter worden gebruikt.

domeinen beheerscherm

Extra tabbladen in de beheerschermen

Kenmerken worden in de bijbehorende beheerpagina getoond op een eigen tab. In onderstaand voorbeeld hebben we een pagina "Historie" aangemaakt met twee kopjes "Productiviteit" en "Verzuim" en zes kenmerken van het datatype "aantal".

kenmerken voorbeeld

Kenmerken voor geregistreerde uren

In het urenregistratiescherm kan een pop-up window worden geopend voor het invoeren van een opmerking bij de geschreven uren. Hier kunnen ook de geschreven uren kenmerken van een waarde worden voorzien.

kenmerken voor geregistreerde uren

Kenmerken in zoeken rapportage

In de zoeken rapportage kunnen alle op een domein gebaseerde kenmerken van geregistreerde uren, projecten, projectonderdelen en medewerkers worden gebruikt als filters. De waarden van de kenmerken kunnen ook in de rapportage worden getoond. In onderstaand voorbeeld wordt gefilterd op het kenmerk MEERWERK en worden ook de kenmerken van de geschreven uren getoond.

zoeken rapportage met kenmerken

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer