Autorisatie met groepen

Medewerkers zijn altijd lid van één groep. De groep waarin een medewerker is ingedeeld bepaalt over welke schermen deze medewerker beschikt als er wordt ingelogd in het systeem.

Meegeleverde groepen

Standaard worden er vier groepen meegeleverd.

BEHEERDER

Deze groep heeft toegang tot alle schermen die de applicatie bezit. 

GEBRUIKER

Deze groep heeft toegang tot de volgende functionaliteiten:

 • registreren van eigen uren;
 • rapporteren van eigen uren;
 • zoeken in eigen uren;
 • wachtwoord wijzigen;
 • gebruikersinstellingen;
 • online help voor alle schermen in deze groep.

MANAGER

Deze groep heeft toegang tot de volgende functionaliteiten:

 • registreren van eigen uren;
 • rapporteren van eigen uren en uren *eigen medewerkers;
 • zoeken in eigen uren en uren *eigen medewerkers;
 • beheerschermen voor beheren gegevens *eigen medewerkers;
 • validatie schermen voor valideren uren van de *eigen medewerkers;
 • wachtwoord wijzigen;
 • gebruikersinstellingen;
 • online help voor alle schermen in deze groep.

* eigen medewerkers zijn medewerkers waarvan de ingelogde persoon de manager is.

PROJECTLEIDER

Deze groep heeft toegang tot de volgende functionaliteiten:

 • registreren van eigen uren;
 • rapporteren van eigen uren en uren *projectmedewerkers;
 • zoeken in eigen uren en uren *projectmedewerkers;
 • beheerschermen voor beheren van de gegevens van eigen projecten;
 • validatie schermen voor valideren uren van de eigen projecten;
 • wachtwoord wijzigen;
 • gebruikersinstellingen;
 • online help voor alle schermen in deze groep.

* projectmedewerkers  zijn medewerkers die als resource verbonden zijn aan projecten waarvan de ingelogde persoon de projectleider is.

NB. De meegeleverde groepen dienen als voorbeeld. Deze groepen kunnen worden aangepast of verwijderd en ook kunnen nieuwe groepen worden aangemaakt.

Filteren in de schermen

De groep waarin een medewerker is ingedeeld bepaalt over welke schermen deze medewerker beschikt als er wordt ingelogd in het systeem. Wat er precies te zien is binnen die schermen hangt af van de filtering die is ingesteld voor deze persoon.

Filteropties

Er zijn drie filters mogelijk voor gebruikers van het systeem. Deze filters zijn van toepassing op een aantal schermen maar niet op alle. In de linkerbovenhoek van het scherm is te zien wanneer een filter actief is en welk filter het hier betreft.

managerfilter

Wanneer het managerfilter actief is worden in een aantal rapportages en beheerschermen niet alle gegevens getoond. Alleen gegevens die betrekking hebben op de medewerkers die de ingelogde persoon als manager hebben worden in de schermen weergegeven.

projectleiderfilter

Bij het projectleiderfilter worden sommige rapportages en beheerschermen zodanig gefilterd dat alleen gegevens van eigen projecten en medewerkers die als resource aan deze eigen projecten werken worden getoond.

eigen urenfilter

Als het eigen urenfilter actief is, is er een aantal rapportages die alleen de uren van de ingelogde gebruiker laten zien.

Filterniveaus

Welk filter er voor welke medewerker actief is kan vastgelegd worden op meerdere niveaus.

groepsniveau

Bij elke groep (Urenregistratie > Beheer > Groepen) kan worden gekozen of voor alle medewerkers uit deze groep één van de volgende filteropties van toepassing is:

 • ongefilterd;
 • managerfilter;
 • projectleiderfilter;
 • eigen urenfilter.

Het filterveld voor groepen is een verplicht veld. Als er alleen op groepsniveau wordt aangegeven welke filters er actief zijn zal de hier aangegeven waarde gebruikt worden in alle schermen waar de filters van toepassing zijn.

medewerkerniveau

In het medewerkerbeheerscherm (Urenregistratie > Beheer > Medewerkers) kan ook het filter worden gekozen. Het betreft hier geen verplicht veld. Wordt het filterveld leeggelaten, dan geldt de waarde zoals deze op groepsniveau is ingevoerd. Wordt er wel een waarde gekozen dan overruled deze waarde de filterinstelling op groepsniveau.

Overrulen op schermniveau

Het is ook mogelijk om voor bepaalde schermen in de applicatie de filterinstelling zoals die bij groepen en medewerkers is vastgelegd te overrulen.

Als bijvoorbeeld voor een groep gekozen is voor het projectleiderfilter, maar voor een bepaald rapport moet daar van worden afgeweken, dan kan in het overrule-scherm worden aangegeven welk filter er wel moet worden toegepast op het rapport.

Als bijvoorbeeld voor een bepaalde medewerker gekozen is voor het projectleiderfilter maar voor een bepaald rapport moet daar van worden afgeweken, dan kan in het overrule-scherm op de medewerker-tab worden aangegeven welk filter er wel moet worden toegepast op het rapport.

Binnen dit overrulen op schermniveau geldt dat een overrule-actie op medewerkerniveau zwaarder telt dan een overrule-actie op groepsniveau.

Logica

Samengevat wordt bij het bepalen van het filter dat toegepast moet worden op een scherm de volgende logica gehanteerd.

1) Zijn er overrule-gegevens vastgelegd voor de ingelogde persoon voor het huidige scherm?

Zo ja, gebruik dat filter
Zo nee, ga naar stap 2

2) Zijn er overrule-gegevens vastgelegd voor de groep van de ingelogde persoon?

Zo ja, gebruik dat filter
Zo nee, ga naar stap3

3) Is er op medewerkerniveau een filter ingesteld?

Zo ja, gebruik dat filter
Zo nee, ga naar stap 4

4) Gebruik de filterinstelling van de groep van de ingelogde gebruiker.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer