Validatieschermen

De urenregistratie module bevat meerdere mogelijkheden om geregistreerde uren te valideren. Het validatie proces begint met het gereed geven van een complete week door een medewerker.

Validatie overzicht

Projectleiders en managers kunnen via het validatie overzichtscherm inzicht krijgen in hoeverre weken door medewerkers gereed zijn gegeven en in hoeverre de gereed gegeven weken al gevalideerd zijn.

validatie overzicht

Projectleider validatie

In het projectleider validatiescherm kunnen projectleiders de uren geschreven op hun projecten controleren en valideren voordat de manager de complete week van een medewerker valideert. De validatie door de projectleider is een optionele stap in het validatieproces.

projectleider validatiescherm

Manager validatie

Een manager kan een complete week van een medewerker valideren. Nadat de te controleren en te valideren medewerker is geselecteerd, wordt hetzelfde scherm getoond zoals de medewerker deze ook ziet. Aan de rechterkant van het scherm tonen de keuzevakjes of een projectonderdeel al door de projectleider is gevalideerd of niet.

manager validatie scherm

Validatie op hoofdlijnen

Als validatie op het detailniveau van de individueel geschreven uren als te tijdrovend wordt ervaren, kan er ook gevalideerd worden op hoofdlijnen voor meerdere medewerkers tegelijkertijd.

validatie op hoofdlijnen

Status verwerkt

In grotere organisaties waar managers en projectleiders de geregistreerde uren valideren, is er ook vaak een financiële afdeling die deze gegevens gebruikt voor de boekhouding. Door gebruik te maken van de "status vewerkt" functionaliteit kan in één keer een grote hoeveelheid gegevens geblokkeerd worden voor zowel de medewerkers, de managers als de projectleiders.

status verwerkt

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer