Validatieschermen

De urenregistratie module bevat meerdere mogelijkheden om geregistreerde uren te valideren. Het validatie proces begint met het gereed geven van een complete week door een medewerker.

Validatie overzicht

Projectleiders en managers kunnen via het validatie overzichtscherm inzicht krijgen in hoeverre weken door medewerkers gereed zijn gegeven en in hoeverre de gereed gegeven weken al gevalideerd zijn.

validatie overzicht

Projectleider validatie

In het projectleider validatiescherm kunnen projectleiders de uren geschreven op hun projecten controleren en valideren voordat de manager de complete week van een medewerker valideert. De validatie door de projectleider is een optionele stap in het validatieproces.

projectleider validatiescherm

Manager validatie

Een manager kan een complete week van een medewerker valideren. Nadat de te controleren en te valideren medewerker is geselecteerd, wordt hetzelfde scherm getoond zoals de medewerker deze ook ziet. Aan de rechterkant van het scherm tonen de keuzevakjes of een projectonderdeel al door de projectleider is gevalideerd of niet.

manager validatie scherm

Validatie op hoofdlijnen

Als validatie op het detailniveau van de individueel geschreven uren als te tijdrovend wordt ervaren, kan er ook gevalideerd worden op hoofdlijnen voor meerdere medewerkers tegelijkertijd.

validatie op hoofdlijnen

Status verwerkt

In grotere organisaties waar managers en projectleiders de geregistreerde uren valideren, is er ook vaak een financiële afdeling die deze gegevens gebruikt voor de boekhouding. Door gebruik te maken van de "status vewerkt" functionaliteit kan in één keer een grote hoeveelheid gegevens geblokkeerd worden voor zowel de medewerkers, de managers als de projectleiders.

status verwerkt

Laatste nieuws

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer

Tips voor het mailen vanuit WATCH

Facturen versturen naar klanten, een nieuwsbrief e-mail de deur uit doen, planning-items en afspraken versturen. Het kan allemaal vanuit WATCH zelf. Wij hebben een paar tips voor u opgesteld om mailen vanuit WATCH zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer