Validatieschermen

De urenregistratie module bevat meerdere mogelijkheden om geregistreerde uren te valideren. Het validatie proces begint met het gereed geven van een complete week door een medewerker.

Validatie overzicht

Projectleiders en managers kunnen via het validatie overzichtscherm inzicht krijgen in hoeverre weken door medewerkers gereed zijn gegeven en in hoeverre de gereed gegeven weken al gevalideerd zijn.

validatie overzicht

Projectleider validatie

In het projectleider validatiescherm kunnen projectleiders de uren geschreven op hun projecten controleren en valideren voordat de manager de complete week van een medewerker valideert. De validatie door de projectleider is een optionele stap in het validatieproces.

projectleider validatiescherm

Manager validatie

Een manager kan een complete week van een medewerker valideren. Nadat de te controleren en te valideren medewerker is geselecteerd, wordt hetzelfde scherm getoond zoals de medewerker deze ook ziet. Aan de rechterkant van het scherm tonen de keuzevakjes of een projectonderdeel al door de projectleider is gevalideerd of niet.

manager validatie scherm

Validatie op hoofdlijnen

Als validatie op het detailniveau van de individueel geschreven uren als te tijdrovend wordt ervaren, kan er ook gevalideerd worden op hoofdlijnen voor meerdere medewerkers tegelijkertijd.

validatie op hoofdlijnen

Status verwerkt

In grotere organisaties waar managers en projectleiders de geregistreerde uren valideren, is er ook vaak een financiële afdeling die deze gegevens gebruikt voor de boekhouding. Door gebruik te maken van de "status vewerkt" functionaliteit kan in één keer een grote hoeveelheid gegevens geblokkeerd worden voor zowel de medewerkers, de managers als de projectleiders.

status verwerkt

Laatste nieuws

Uw uurtarieven indexeren

In WATCH is er een apart scherm om uw uurtarieven te indexeren. Door dit scherm te gebruiken, indexeert u de tarieven alleen voor toekomstige uren. Uren die in het verleden zijn geschreven houden het oude tarief.

Lees meer

Haal alles uit WATCH met de MaxWATCH sessie

WATCH zit bomvol mogelijkheden. We zien bij klanten dat ze lang niet al deze mogelijkheden inzetten. Tijdens een MaxWATCH-sessie zorgen we voor de perfecte match!

Lees meer

Prijsaanpassingen per 1 januari 2023

Musthave voert per 1 januari 2023 sinds jaren een prijsaanpassing door. Iedere klant krijgt hierover nog persoonlijk bericht.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer