Validatieschermen

De urenregistratie module bevat meerdere mogelijkheden om geregistreerde uren te valideren. Het validatie proces begint met het gereed geven van een complete week door een medewerker.

Validatie overzicht

Projectleiders en managers kunnen via het validatie overzichtscherm inzicht krijgen in hoeverre weken door medewerkers gereed zijn gegeven en in hoeverre de gereed gegeven weken al gevalideerd zijn.

validatie overzicht

Projectleider validatie

In het projectleider validatiescherm kunnen projectleiders de uren geschreven op hun projecten controleren en valideren voordat de manager de complete week van een medewerker valideert. De validatie door de projectleider is een optionele stap in het validatieproces.

projectleider validatiescherm

Manager validatie

Een manager kan een complete week van een medewerker valideren. Nadat de te controleren en te valideren medewerker is geselecteerd, wordt hetzelfde scherm getoond zoals de medewerker deze ook ziet. Aan de rechterkant van het scherm tonen de keuzevakjes of een projectonderdeel al door de projectleider is gevalideerd of niet.

manager validatie scherm

Validatie op hoofdlijnen

Als validatie op het detailniveau van de individueel geschreven uren als te tijdrovend wordt ervaren, kan er ook gevalideerd worden op hoofdlijnen voor meerdere medewerkers tegelijkertijd.

validatie op hoofdlijnen

Status verwerkt

In grotere organisaties waar managers en projectleiders de geregistreerde uren valideren, is er ook vaak een financiële afdeling die deze gegevens gebruikt voor de boekhouding. Door gebruik te maken van de "status vewerkt" functionaliteit kan in één keer een grote hoeveelheid gegevens geblokkeerd worden voor zowel de medewerkers, de managers als de projectleiders.

status verwerkt

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer