WATCH Mobile Urenregistratie

Urenregistratiescherm

In het WATCH Mobile urenregistratiescherm zien we bovenin het scherm een rij gele knoppen met het totale aantal geregistreerde uren per dag met daaronder voor elk projectelement een knop met een “+” icoon gevolgd door de projectcode en de projectelementcode.

Legenda

Totaal aantal uren voor die dag

Geregistreerde uren per dag knopDe gele knoppen boven in het scherm geven het totaal van de voor de dag geschreven uren. Als er op één van deze gele knoppen gedrukt wordt, worden onder de projectonderdelen waarop die dag uren zijn geschreven deze geschreven uren getoond.

Projectonderdeel zonder uren

Projectonderdeel zonder uren knop

Als voor een projectonderdeel nog geen uren zijn geschreven in de betreffende week, wordt de knop in de lijst in grijs getoond.

Projectonderdeel met uren

Projectonderdeel met uren knop

Als voor een bepaald projectonderdeel uren zijn geschreven in de betreffende week, is de knop in de lijst geel gekleurd.

Projectonderdeel gevalideerd door projectleider

Projectonderdeel gevalideerd door projectleider knop

Als voor een bepaald projectonderdeel uren zijn geschreven in de betreffende week en deze uren zijn gevalideerd door de projectleider dan wordt dit getoond middels rode tekst op een gele achtergrond.

Uren zonder extra gegevens

Uren zonder extra gegevens knopUren zonder opmerking en zonder waarde voor eventuele kenmerken worden weergegeven met rode cijfers in een grijze knop. Dit is het equivalent van het rode plus icoon () in reguliere WATCH.

Uren met extra gegevens

Uren met extra gegevens knopUren met opmerking of met een waarde voor eventuele kenmerken worden weergegeven met zwarte cijfers op een grijze knop. Dit is het equivalent van het zwarte plus icoon () in reguliere WATCH.

Geen uren ingevuld

Uren niet ingevuld knopAls voor een projectonderdeel voor een bepaalde dag geen uren zijn ingevuld dan wordt dit door middel van een lege grijze knop weergegeven. Door op deze knop te drukken kunnen de uren, opmerking en eventueel de waarden voor de kenmerken ingevoerd worden.

Uitklappen en inklappen

Door op een “project – projectonderdeel” knop met een + icoon te drukken, komen de knoppen tevoorschijn waarmee de uren geregistreerd kunnen worden.

Project onderdeel uitgeklapt

Door nogmaals op de knop te drukken, nu met het – icoon, worden de knoppen voor het invoeren of wijzigen van uren weer verborgen.

Projectonderdeel ingeklapt

Header met weeknummer en totaal aantal uren

In de header van het urenregistratiescherm vinden we het weeknummer en het totaal aantal uren van de week in blauw als de week nog niet gereed en dus ook nog niet gevalideerd is.

Niet gereedgegeven week header

Als een week gereed gegeven is maar nog niet gevalideerd, wordt het weeknummer en het totaal aantal uren in oranje weergegeven.

Gereed gegeven week header

Als de week wel gevalideerd is, wordt het weeknummer en het totaal aantal uren in rood weergegeven. De gegevens kunnen in dit geval niet meer worden gewijzigd.

Gevalideerde week

Door op het weeknummer en het totaal van de uren van een week te drukken, opent het week detailscherm.

Mobiel urenregistratie scherm

Week detailscherm

In het week detailscherm wordt een overzicht van de contracturen en geschreven uren gegeven. In dit scherm kan ook de status van de week op “gereed” gezet worden ten teken dat deze klaar is om gevalideerd te worden. Onder de “gereed” knop wordt de validatiestatus van de week in kwestie getoond.

Week detail informatie scherm

Uren detailscherm

In het uren detailscherm kunnen uren geregistreerd worden en kan een opmerking bij deze uren worden ingevoerd. Net als in de reguliere WATCH applicatie kunnen ook hier eigen kenmerken van een waarde worden voorzien en kunnen artikelen worden geselecteerd. Dit laatste is alleen mogelijk als ook de WATCH facturering module wordt gebruikt.

Uren detailscherm

Rapport

De rapport link boven in het scherm opent het rapport scherm. Hier kan het project worden gekozen waarvan een rapportage getoond moet worden. Daarna kan via de keuzelijst “type” aangegeven worden wat in het rapport getoond wordt.

Uren

In deze rapportagevariant worden de begrote uren tegen de geschreven uren afgezet.

Kosten

In deze rapportage worden de begrote kosten tegen de werkelijke kosten afgezet. De kosten worden berekend door de begrote en werkelijke uren te vermenigvuldigen met de uurkosten zoals deze bij de medewerkers is aangegeven.

Omzet

In deze rapportage wordt de begrote omzet tegen de werkelijke omzet afgezet. De omzet wordt berekend door de begrote en werkelijke uren te vermenigvuldigen met het uurtarief zoals deze bij de betreffende projectonderdelen is aangegeven.

Resultaat

In deze rapportage wordt het begrote resultaat tegen het werkelijke resultaat afgezet. Resultaat is de omzet minus de kosten.

Rapport filters scherm Rapportage scherm

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer