De Vakantiedagenwet

Vakantiedagen in 2012 complexer

Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe vakantiedagenwet in. Zo vervallen wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. U moet in uw administratie bijhouden wanneer de vakantiedag is opgebouwd en wanneer die vervalt of verjaart. Uw medewerker neemt eerst de wettelijke vakantiedagen op, pas daarna volgen de bovenwettelijke. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven gewoon staan.

Voor vakantiedagen die uw werknemer in 2011 of eerder heeft opgebouwd, blijven de huidige afspraken en regelingen gelden. 

Bron: Kamer van koophandel reader Wetten & Regels 2011

Administreren in WATCH

Voor de administratie van de vakantieuren volgens de nieuwe vakantierurenwet gaan we uren schrijven op een project "VAKANTIE".
De “Contract versus geregistreerd” rapportage wordt in dit scenario alleen nog gebruikt voor het in beeld brengen van meer- en minderuren.

               Januari 2012

Dit VAKANTIE project bestaat in eerste instantie uit twee projectonderdelen.

VAKANTIE - VOOR_2012
VAKANTIE - 2012

Bij de begrote uren van resources voor het het eerste projectonderdeel (VAKANTIE - VOOR_2012) worden het totale opgebouwde vakantieurenoverschot tot en met 2011 ingevoerd. Deze uren zijn nog 5 jaar geldig.

Op het tweede projectonderdeel (VAKANTIE - 2012)  worden de nieuwe vakantieuren van 2012 ingevoerd bij de begrote uren van de resources.

               Januari 2013

Aan het begin van 2013 krijgen we de volgende opbouw van het VAKANTIE project:

VAKANTIE - VOOR_2012 (Deze uren zijn nu nog 4 jaar geldig.)
VAKANTIE - OVERSCHOT_2012 (Deze uren moeten binnen een half jaar worden opgenomen.)
VAKANTIE - 2013 (Hier worden de nieuwe vakantie uren voor 2013 ingevoerd als begrote uren.)

               Januari 2014

Aan het begin van 2014 krijgen we de volgende opbouw van het VAKANTIE project:

VAKANTIE - VOOR_2012 (Deze uren zijn nu nog 3 jaar geldig)
VAKANTIE - OVERSCHOT_2013 (Deze uren moeten binnen een half jaar worden opgenomen.)
VAKANTIE - 2014 (Hier worden de nieuwe vakantie uren voor 2014 ingevoerd als begrote uren.)

Enzovoort...

WATCH gebruikers kunnen in hun weekstaat zien wat het saldo is per projectonderdeel en kunnen zo zelf eerst de overschotten opmaken voordat ze aan de nieuwe vakantiedagen beginnen.

Het overschot van vakantieuren die niet op tijd zijn opgemaakt kunnen door het sluiten van het een overschot projectonderdeel inclusief all resources op 1 juli worden verwijderd.

  • Er inzicht in verbruik van de vakantieuren door de medewerkers zelf door gebruik van het "uren te gaan" veld in het urenregistratiescherm.
  • Van het VAKANTIE project kunnen de begrote uren, geschreven uren en het verschil in rapportages worden getoond.
  • Verlopen vakantie uren kunnen eenvoudig op 1 juli worden verwijderd door het betreffende projectonderdeel met alle resources te sluiten.
  • Omdat alle vakantie uren en overschotten van alle jaren en alle medewerkers als begrote uren worden ingevoerd wordt aan de administratieplicht voldaan.

Laatste nieuws

Informatie noteren zonder uren te schrijven

Met de release van versie 5.3 kunt u voortaan ook in het urenscherm informatie noteren bij een projectonderdeel zonder dat u er uren op schrijft.

Lees meer

Meer platte rapportagemogelijkheden

U kunt voortaan ook zogenaamde platte rapportages maken voor medewerkersrapportages en deze bovendien in WATCH zelf openen.

Lees meer

Nieuwe website en whitepaper bieden hulp bij het kiezen

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Lees meer

Horeca-adviesbureau werd verrast met bijzondere wijnen

Enige tijd geleden won het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners een wijnproeverij. Deze prijs ontvingen zij omdat zij mee hadden gedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek onder WATCH-gebruikers.

Lees meer