VIEWS in WATCH

In WATCH hebben we een aantal database views die de WATCH gegevens op een vereenvoudigde manier samenvatten zodat deze ook buiten de applicatie om gebruikt kunnen worden. Deze views tonen de gegevens van medewerkers, projecten, projectonderdelen, resources en de geschreven uren.

Als u geïnteresseerd bent in gebruiken van deze gegevens voor het maken van eigen rapportages of voor het leggen van koppelingen met andere systemen, neem dan contact met ons op. We kunnen u dan voorzien van speciale inloggegevens voor uw WATCH database zodat u deze views kunt benaderen en uitlezen.

Overzichten

De eerste views tonen overzichten met daarin de vaste velden van projecten, projectonderdelen, resources en medewerkers. In het overzicht van de projectonderdelen tonen we ook de detailinformatie van de projecten. In het overzicht van de resources tonen we ook de detailinformatie van de projectonderdelen en de projecten.

VIEW_PROJECTS

Deze view toont één regel per project.

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
CUSTOMER_NAME varchar(255)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_NAME varchar(50)
PROJECT_ESTIMATED_HOURS decimal(10,2)
PROJECT_EXPTECTED_START_DATE date
PROJECT_EXPTECTED_END_DATE date
PROJECT_ACTUAL_START_DATE date
PROJECT_ACTUAL_END_DATE date
PROJECT_STATUS enum('V','L','G','A')

Status legenda

 • V = in voorbereiding
 • L = Lopend
 • G = Gesloten
 • A = Gearchiveerd

VIEW_PROJECT_ELEMENTS

Deze view toont één regel per projectonderdeel. 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
CUSTOMER_NAME varchar(255)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_NAME varchar(50)
PROJECT_ESTIMATED_HOURS decimal(10,2)
PROJECT_EXPTECTED_START_DATE date
PROJECT_EXPTECTED_END_DATE date
PROJECT_ACTUAL_START_DATE date
PROJECT_ACTUAL_END_DATE date
PROJECT_STATUS enum('V','L','G','A')
PROJECT_ELEMENT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_NAME varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_ESTIMATED_HOURS decimal(10,2)
PROJECT_ELEMENT_HOURS_TARIFF decimal(6,2)
PROJECT_ELEMENT_EXPTECTED_START_DATE date
PROJECT_ELEMENT_EXPTECTED_END_DATE date
PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_START_DATE date
PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_END_DATE date
PROJECT_ELEMENT_STATUS enum('V','L','G','A')

Status legenda

 • V = in voorbereiding
 • L = Lopend
 • G = Gesloten
 • A = Gearchiveerd

VIEW_RESOURCES

Deze view toont één regel per resource 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
CUSTOMER_NAME varchar(255)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_NAME varchar(50)
PROJECT_ESTIMATED_HOURS decimal(10,2)
PROJECT_EXPTECTED_START_DATE date
PROJECT_EXPTECTED_END_DATE date
PROJECT_ACTUAL_START_DATE date
PROJECT_ACTUAL_END_DATE date
PROJECT_STATUS enum('V','L','G','A')
PROJECT_ELEMENT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_NAME varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_ESTIMATED_HOURS decimal(10,2)
PROJECT_ELEMENT_HOURS_TARIFF decimal(6,2)
PROJECT_ELEMENT_EXPTECTED_START_DATE date
PROJECT_ELEMENT_EXPTECTED_END_DATE date
PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_START_DATE date
PROJECT_ELEMENT_ACTUAL_END_DATE date
PROJECT_ELEMENT_STATUS enum('V','L','G','A')
RESOURCE_ESTIMATED_HOURS decimal(10,2)
RESOURCE_STATUS enum('V','L','G','A')
EMPLOYEE_CODE varchar(50)
EMPLOYEE_NAME varchar(50)

Status legenda

 • V = in voorbereiding
 • L = Lopend
 • G = Gesloten
 • A = Gearchiveerd

VIEW_EMPLOYEES

Deze view toont één regel per medewerker.

Veld Datatype
EMPLOYEE_CODE varchar(50)
EMPLOYEE_NAME varchar(50)
EMPLOYEE_NUMBER varchar(24)
EMPLOYEE_DATE_OF_BIRTH date
EMPLOYEE_EMAIL varchar(100)
GROUP_CODE varchar(50)
EMPLOYEE_HIRE_DATE date
EMPLOYEE_END_DATE date
EMPLOYEE_STATUS set('A','G')
MANAGER_CODE varchar(50)

Status legenda

 • A = Actief
 • G = Gesloten

VIEW_EMPLOYEE_HOUR_COSTS

Deze view toont de uurkostenregels van medewerkers

Veld Datatype
EMPLOYEE_CODE varchar(50)
HOUR_COSTS_START_DATE date
HOUR_COSTS_END_DATE date
HOUR_COSTS_AMOUNT decimal(6,2)


Kenmerken

De kenmerken views tonen de waarden voor de kenmerken die binnen de applicatie door de gebruiker zelf aangemaakt kunnen worden. Deze gegevens kunnen middels de klantcode, projectcode, etc. aan de ander views gekoppeld worden.

VIEW_CUSTOMER_ATTRIBUTES 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
ATTRIBUTE_CODE varchar(50)
CUSTOMER_ATTRIBUTE_VALUE varchar(100)
CUSTOMER_ATTRIBUTE_VALUE_NAME varchar(100)

VIEW_PROJECT_ATTRIBUTES 

Veld Datatype
PROJECT_CODE varchar(50)
ATTRIBUTE_CODE varchar(50)
PROJECT_ATTRIBUTE_VALUE varchar(100)
PROJECT_ATTRIBUTE_VALUE_NAME varchar(100)

VIEW_PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTES 

Veld Datatype
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_CODE varchar(50)
ATTRIBUTE_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTE_VALUE varchar(100)
PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTE_VALUE_NAME varchar(100)

VIEW_EMPLOYEE_ATTRIBUTES 

Veld Datatype
EMPLOYEE_CODE varchar(50)
ATTRIBUTE_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTE_VALUE varchar(100)
PROJECT_ELEMENT_ATTRIBUTE_VALUE_NAME varchar(100)


Uren

De uren views tonen de begrote en totaal geschreven uren op projectniveau, op projectonderdeelniveau en op resource niveau. In de VIEW_REGISTERED_HOURS view vinden we alle individueel geschreven uren inclusief de ingevoerde opmerkingen.

VIEW_HOURS_PROJECT_LEVEL

Totaal begrote en geschreven uren op projectniveau 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_HOURS_ESTIMATED decimal(10,2)
HOURS_REGISTERED decimal(26,2)

VIEW_HOURS_PROJECT_ELEMENT_LEVEL   

Totaal begrote en geschreven uren op projectonderdeelniveau 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_HOURS_ESTIMATED decimal(10,2)
HOURS_REGISTERED decimal(26,2)

VIEW_HOURS_RESOURCE_LEVEL

Totaal begrote en geschreven uren op resourceniveau 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_CODE varchar(50)
EMPLOYEE_CODE varchar(50)
RESOURCE_HOURS_ESTIMATED decimal(10,2)
HOURS_REGISTERED decimal(26,2)

VIEW_REGISTERED_HOURS

Alle individuele geschreven uren met opmerkingen. 

Veld Datatype
CUSTOMER_CODE varchar(50)
PROJECT_CODE varchar(50)
PROJECT_ELEMENT_CODE varchar(50)
EMPLOYEE_CODE varchar(50)
REGSTERED_HOURS decimal(4,2)
REGISTRATION_DATE date
REMARK mediumtext

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer