Budgetbescherming uren

Bij het definiëren van een project is er in WATCH de mogelijkheid om begrote uren op te geven op project-, projectonderdeel- en op resourceniveau. Deze begrote uren kunnen in diverse rapportages vergeleken worden met geschreven en geplande uren en deze uren kunnen ook gebruikt worden voor het offreren en factureren van projecten. Het is ook mogelijk om deze begrote uren te beschermen zodat het niet mogelijk is voor medewerkers om meer uren te registreren dan de begrote uren.

Systeeminstelling

Bij de systeeminstellingen van de urenregistratiemodule kan aangegeven worden op welke niveaus er van de budgetbescherming gebruik gemaakt moet worden.

Budgetbewaking systeeminstellingen
Figuur 1 systeeminstellingen voor de budgetbescherming-functionaliteit

Per niveau kan er gekozen worden voor één van de volgende drie opties:

Uitgeschakeld

Als de “uitgeschakeld” optie is gekozen, wordt er bij de bewaking van begrote uren budgetten nooit gekeken naar de begrote uren op het niveau waar deze optie wordt gekozen. Er verschijnen bij deze instelling ook geen vinkvakjes achter de velden voor de begrote uren in de beheerschermen.

Bescherming standaard actief

Als de “bescherming standaard actief” optie is gekozen, zal bij nieuwe projecten bij de “begrote uren” standaard de optie om de uren te beschermen aangevinkt staan.

bescherm optie ingeschakeld
Figuur 2 Voorbeeld voor nieuw projectonderdeel met de "bescherm" optie al aangevinkt

Bescherming standaard niet actief

Als de “bescherming standaard niet actief” optie is gekozen, zal bij nieuwe projecten bij de “begrote uren” niet standaard de optie om de uren te beschermen aangevinkt staan.

bescherm optie niet ingeschakeld
Figuur 3 Voorbeeld voor nieuwe resource met de "bescherm" optie niet aangevinkt

Bescherming in het urenregistratiescherm

Als er in het urenregistratiescherm uren geregistreerd worden, zal voordat de geschreven uren opgeslagen worden, eerst gecontroleerd worden of de geschreven uren er niet voor zorgen dat een beschermd budget op project-, projectonderdeel- of resourceniveau door deze extra uren wordt overschreden. Als dit wel het geval is, wordt hiervan een duidelijke melding gegeven en wordt het invoerveld met de geregistreerde uren weer leeg gemaakt.

melding resourceniveau
Figuur 4 Melding voor het overschrijden van het urenbudget op resourceniveau

melding projectonderdeelniveau
Figuur 5 Melding voor het overschrijden van het urenbudget op projectonderdeelniveau

melding projectniveau
Figuur 6 Melding voor het overschrijden van het urenbudget op projectniveau

Timer

Als er uren geregistreerd worden door middel van de timer, wordt bij het overschrijden van het urenbudget een melding gegeven bij het stoppen van de timer.

melding timer
Figuur 7 Melding voor het overschrijden van de begrote uren middels de timer

Deze melding toont als extra informatie de door de timer gemeten tijd, zodat deze informatie niet verloren gaat.

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer