Agenda & Planning structuur

In de module Agenda & Planning worden drie verschillende typen agenda-items gebruikt:

  • Algemene agenda-items
  • Planning-items
  • Afspraak-items

Algemene agenda-items

Algemene agenda-items zijn items die door een medewerker in een eigen agenda of in de agenda van een andere medewerker zijn gezet en die niet direct gekoppeld zijn aan een project, projectonderdeel, klant of contactpersoon. In de Maandagenda en Planbord wordt de tekst uit het veld "onderwerp" weergegeven. De algemene agenda-items zijn ongestructureerde items in tegenstelling tot de planning-items en afspraken.

Planning-items

Planning items zijn agenda-items die rechtstreeks verband houden met een project en een projectonderdeel. Planning-items worden door de medewerker zelf of door een planner in de agenda gezet. De relatie tussen de verschillende elementen voor een planning-item in de module Agenda & Planning kan als volgt worden omschreven:

  1. Projecten die voor een klant worden uitgevoerd zijn onderverdeeld in een of meerdere projectonderdelen.
  2. Deze projectonderdelen worden toegekend aan medewerkers die resources worden genoemd.
  3. Een medewerker kan alleen ingepland worden voor een projectonderdeel als die combinatie is vastgelegd bij resources.
  4. De medewerkers zijn, in verband met de autorisatie, ingedeeld in groepen.

Het onderstaande schema geeft de structuur van de module Agenda & Planning grafisch weer.

planning structuur

Afspraak-items

Een afspraak-item is een afspraak tussen een medewerker en een klant of een

contactpersoon van een klant.

  1. Klanten kunnen contactpersonen hebben
  2. Medewerkers kunnen een afspraak hebben, ofwel met een klant of met een contactpersoon van de klant.
  3. De medewerkers zijn, in verband met de autorisatie, ingedeeld in groepen.

afspraak structuur

 

Laatste nieuws

Uw uurtarieven indexeren

In WATCH is er een apart scherm om uw uurtarieven te indexeren. Door dit scherm te gebruiken, indexeert u de tarieven alleen voor toekomstige uren. Uren die in het verleden zijn geschreven houden het oude tarief.

Lees meer

Haal alles uit WATCH met de MaxWATCH sessie

WATCH zit bomvol mogelijkheden. We zien bij klanten dat ze lang niet al deze mogelijkheden inzetten. Tijdens een MaxWATCH-sessie zorgen we voor de perfecte match!

Lees meer

Prijsaanpassingen per 1 januari 2023

Musthave voert per 1 januari 2023 sinds jaren een prijsaanpassing door. Iedere klant krijgt hierover nog persoonlijk bericht.

Lees meer

Nieuw: de Projectverkenner

De nieuwe projecterkenner in WATCH biedt u een nieuwe mogelijkheid om uw projecten te beheren.

Lees meer