Agenda & Planning structuur

In de module Agenda & Planning worden drie verschillende typen agenda-items gebruikt:

  • Algemene agenda-items
  • Planning-items
  • Afspraak-items

Algemene agenda-items

Algemene agenda-items zijn items die door een medewerker in een eigen agenda of in de agenda van een andere medewerker zijn gezet en die niet direct gekoppeld zijn aan een project, projectonderdeel, klant of contactpersoon. In de Maandagenda en Planbord wordt de tekst uit het veld "onderwerp" weergegeven. De algemene agenda-items zijn ongestructureerde items in tegenstelling tot de planning-items en afspraken.

Planning-items

Planning items zijn agenda-items die rechtstreeks verband houden met een project en een projectonderdeel. Planning-items worden door de medewerker zelf of door een planner in de agenda gezet. De relatie tussen de verschillende elementen voor een planning-item in de module Agenda & Planning kan als volgt worden omschreven:

  1. Projecten die voor een klant worden uitgevoerd zijn onderverdeeld in een of meerdere projectonderdelen.
  2. Deze projectonderdelen worden toegekend aan medewerkers die resources worden genoemd.
  3. Een medewerker kan alleen ingepland worden voor een projectonderdeel als die combinatie is vastgelegd bij resources.
  4. De medewerkers zijn, in verband met de autorisatie, ingedeeld in groepen.

Het onderstaande schema geeft de structuur van de module Agenda & Planning grafisch weer.

planning structuur

Afspraak-items

Een afspraak-item is een afspraak tussen een medewerker en een klant of een

contactpersoon van een klant.

  1. Klanten kunnen contactpersonen hebben
  2. Medewerkers kunnen een afspraak hebben, ofwel met een klant of met een contactpersoon van de klant.
  3. De medewerkers zijn, in verband met de autorisatie, ingedeeld in groepen.

afspraak structuur

 

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer