Achtergrond-items werkrooster

Weekindeling als agenda-achtergrond

Agenda & Planning > Agenda > Medewerker-agenda

In de "2 weken", "week" en "dag"-modus van de Medewerker-agenda is het mogelijk om te werken met achtergrond-items. Met deze achtergrond agenda-items is het mogelijk om een weekindeling/werkrooster te maken.

Achtergrond items in medewerker-agenda
Figuur 1 Weekindeling gemaakt met achtergrond agenda-items

De werkelijke agenda-items worden vervolgens bovenop deze achtergrond-items geplaatst.

Agenda items en achtergrond items in medewerker-agenda
Figuur 2 Werkelijke planning bovenop de weekindeling

Deze methodiek kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om aan te geven welke dagen of dagdelen van de week een bepaalde medewerker werkt en welke niet. 

achtergrond-items voor aangeven van werktijden
Figuur 3 Werktijden weergegeven als achtergrond-items

Een andere voorbeeld is het aangeven van thuiswerkdagen versus kantoordagen voor een medewerker.

achtergrond items voor thuiswerk of op kantoor
Figuur 4 Aanwezigheid op kantoor versus thuiswerken weergegeven door middel van achtergrond-items

Maken van een achtergrond-items project

De eerste stap in het gebruiken van achtergrond-items in de Medewerker-agenda is het maken van een project met daarin de verschillende werksoorten als projectonderdelen.

project met werksoorten voor weekindeling
Figuur 5 Verschillende werksoorten als projectonderdelen van het project "--WERKROOSTER"

Let op: Om een projectonderdeel als achtergrond-item voor een bepaalde medewerker te kunnen gebruiken, moet deze medewerker als resource aan het projectonderdeel gekoppeld zijn.

Kleuren

Agenda & Planning > Beheer extra > Kleuren

In WATCH kan per projectonderdeel een kleur worden aangegeven. Deze kleur wordt normaliter gebruikt als achtergrondkleur en tekstkleur van het planning-item. Als voor achtergrond-item projectonderdelen een kleur wordt aangegeven, wordt deze kleur in een lichtere variant (gedeeltelijk transparant) gebruikt voor het achtergrond-item waarvoor deze kleur ingezet wordt.

kleuren beheerscherm met achtergrondkleuren
Figuur 6 Achtergrond items gebaseerd op het OVERIG projectonderdeel krijgen een deels transparante kleur groen

De tekstkleur van een achtergrond-item is altijd grijs, dus de in het kleurenbeheerscherm aangegeven tekstkleur wordt hier niet gebruikt.

Achtergrond-item projectonderdelen aangeven

Agenda & Planning > Instellingen > Systeeminstellingen

Bij de systeeminstellingen kunnen we aangeven welke projectonderdelen gebruikt zullen worden als achtergrond-items en daardoor niet gebruikt kunnen worden voor reguliere planning-items.

De projectonderdelen voor het werkrooster kunnen worden geselecteerd in de subtab "Agenda & Planning > Instellingen > Systeeminstellingen >> PROJECTEN >> PROJECTONDERDELEN".

systeeminstelling voor werkrooster projectonderdelen
Figuur 7 In het systeeminstellingenscherm kunnen meerdere projectonderdelen voor het werkrooster geselecteerd worden

Weekindeling maken

Agenda & Planning > Agenda > Medewerker-agenda

De achtergrond weekindeling wordt aangemaakt in het medewerker-agenda scherm.

Boven de week- of dag-agenda bevindt zich een knop waarmee de reguliere planning-items verborgen worden en de aanwezige achtergrond-items bewerkt kunnen worden.

achtergrond-items bewerken niet actief 
Figuur 8 Het Medewerker-agenda scherm met de "Achtergrond planning items bewerken" optie nog niet actief

achtergrond-items bewerken wel actief 
Figuur 9 Het Medewerker-agenda scherm na het activeren van de "Achtergrond planning items bewerken" optie

Repeterend plannen

Het vastleggen van een weekindeling is niet iets dat je voor een enkele week doet. Om een weekplanning voor een langere periode vast te leggen is het handig om het "terugkerend" plannen te gebruiken.

In onderstaand voorbeeld worden alle vrijdagochtenden tot en met 31-12-2022 ingedeeld in de werksoort "OVERIG".

repeterend plannen werkrooster projectonderdeel
Figuur 10 Terugkerend plannen gebruiken om een weekindeling voor een langere periode vast te leggen

Sluiten van het werkroosterproject

Als de weekindeling gereed is kan het project dat gebruikt is voor het werkrooster worden gesloten (inclusief projectonderdelen en resources) zodat dit project niet zichtbaar is in de urenregistratieschermen van de medewerkers. Het sluiten van het project voorkomt ook dat het project per ongeluk in het reguliere planningsproces gebruikt wordt. 

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer