Rechten agenda-items

In het document “autorisatie en filteren” van de module Urenregistratie wordt beschreven hoe de verschillende groepen toegang hebben tot verschillende pagina's en ook hoe de gegevens in deze pagina's gefilterd kunnen worden voor projectleiders, managers en medewerkers.

Voor agenda-items is een aparte rechteninstellingenscherm die gebruikt kan worden om de rechten met betrekking tot de agenda-item voor iedere individuele medewerker voor elk van de drie soorten agenda-items in te stellen.

Algemeen agenda- item

De rechten van de algemene agenda-items worden ingesteld in de rechtenpagina algemeen (Agenda & Planning > Instellingen > Rechten algemeen).

rechten algemeen

Figuur 1 Rechten algemeen

Voor elke individuele medewerker kan A, B of C worden ingesteld. Bij het creëren van een nieuwe medewerker in het systeem staat de waarde standaard op A. Het verschil tussen algemene agenda-items en planning- en afspraak-items is dat wanneer de A-waarde is ingesteld, de algemene agenda-items voor andere mensen dan de ingelogde gebruiker verborgen zijn.

Planning-item

De rechten van de planning-items worden ingesteld in de rechtenpagina planning (Agenda & Planning > Instellingen > Rechten planning).

rechten planning

Figuur 2 Rechten planning

Voor elke individuele medewerker kan A, B of C worden ingesteld. Bij het creëren van een nieuwe medewerker in het systeem staat de waarde standaard op A. Het verschil hier met algemene agenda-items is dat de ingelogde medewerker altijd de planning-items van andere medewerkers kan zien.

Afspraak-item

De rechten van de afspraak-items worden ingesteld in de rechtenpagina afspraak (Agenda & Planning > Instellingen > Rechten afspraak).

rechten afspraak

Figuur 3 Rechten afspraak

Voor elke individuele medewerker kan A, B of C worden ingesteld. Bij het creëren van een nieuwe medewerker in het systeem staat de waarde standaard op A. Het verschil hier met algemene agenda-items is dat de ingelogde medewerker altijd de afspraak-items van andere medewerkers kan zien.

Beheerpagina medewerkers

De rechten kunnen ook worden ingesteld in de beheerpagina medewerkers (Agenda & Planning > Beheer > Medewerkers). Wanneer de wijzigingspagina actief is aan de rechterkant van de beheerpagina en de desbetreffende medewerker waarvan gegevens gewijzigd moeten worden heeft toegang tot de module Agenda & Planning, kunnen de waarden A, B en C voor de drie typen agenda-items ook hier worden ingesteld.

beheerpagina medewerkers

Figuur 4 Beheerpagina medewerkers

Laatste nieuws

WATCH en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG in werking. Is uw organisatie al AVG-proof? WATCH biedt een verscheidenheid aan functies die u kunt inzetten om uw organisatie aan de AVG te laten voldoen.

Lees meer

HTML voor inleidende en afsluitende tekst

Voor de inleidende tekst en de afsluitende zin van de factuur kunt u vanaf versie 5.3 gebruik maken van een online HTML-editor.

Lees meer

Nieuwe vormgeving in de planningsmodule

De planningsmodule heeft een aanzienlijke opfrisbeurt gekregen. Zowel de maandkalender als het planbord zijn aangepakt.

Lees meer

Validatie per maand

Naast het per week gereed stellen en valideren van geschreven uren kan dit vanaf versie 5.3 ook per maand.

Lees meer