Voorraadcontrole in planningsschermen

In de planningsschermen kunnen we bij een planning-item ook artikelen invoeren. Per artikel kunnen we in het artikelbeheerscherm een voorraadaantal aangeven. Deze voorraad kunnen we vervolgens gebruiken om te zorgen dat er niet meer artikelen gepland worden dan dat de voorraad van het artikel dit toelaat.

Bij de systeeminstellingen kan aangegeven worden op welke manier de voorraad van een artikel moet wordt geïnterpreteerd bij het plannen van het artikel.

voorraad controle

  • Voorraad versus aantal keer gepland
  • Voorraad versus geplande aantal artikelen
  • Waarschuwen bij opraken voorraad
  • Geen controle

Voorkom dubbel plannen van herbruikbare artikelen

We hebben twee opties om te voorkomen dat artikelen te veel worden gepland:

Optie 1: Voorraad versus aantal keer gepland

Optie 2: Voorraad versus geplande aantal artikelen

Voorbeeld

Een bedrijf heeft twee busjes van het type Mercedes Sprinter die ingezet kunnen worden voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. We willen voorkomen dat de planner meer dan twee keer voor dezelfde periode een Mercedes Sprinter bus aan een planning-item koppelt.

Optie 1 Voorraad versus geplande aantal artikelen

Bij het toevoegen van een artikel aan een planning-item wordt gecontroleerd of er nog andere planning-items zijn die overlappen met het planning-item in kwestie. Bij deze optie 1 wordt bij deze overlappende planning-items gekeken waar het betreffende artikel is toegevoegd en ook in welke hoeveelheid.

Voorbeeld

Deze optie kan worden ingezet als we bijvoorbeeld beschikking hebben over twee auto’s van het type Mercedes Sprinter en als we bij het plannen aangeven hoeveel van deze auto’s we willen inzetten voor een bepaald planning-item.

Artikel als object met voorraad
Figuur 1 Artikel waarbij de inzet van de auto wordt vastgelegd.

Als we in de planning al twee overlappende planning items vinden waar bij elk al één Mercedes Sprinter is gepland of we vinden één planning-item waar al twee Mercedes Sprinters zijn ingepland dan kan er dus geen extra Mercedes Sprinter meer worden gepland.

artikel voor object zelf
Figuur 2 Het aantal in te zetten auto’s wordt bij AANTAL ingevoerd.

Het aantal dat in de kolom AANTAL aangegeven wordt in deze optie is dus het aantal objecten en niet het aantal te rijden kilometers (zoals in het voorbeeld bij optie 2) of het gebruik van de auto in uren.

Optie 2 Voorraad versus aantal keer gepland

Bij het toevoegen van een artikel aan een planning-item wordt gekeken of er andere planning-items zijn die overlappen met het planning-item in kwestie. Bij deze overlappende planning-items wordt geteld bij hoeveel van de planning-items het betreffende artikel al wordt aangetroffen. Als dat aantal planning-items al gelijk is aan de voorraad van het artikel dan kan het artikel niet nog een keer worden ingezet en wordt daarvan een melding gegeven.

In tegenstelling tot optie 1 kijken we hier dus alleen naar het aantal overlappende planning items waar het artikel ook is ingezet. We kijken niet naar de hoeveelheden van het artikel die bij het planning item zijn ingevuld.

Voorbeeld

Deze optie kan worden ingezet als we bijvoorbeeld de beschikking hebben over twee auto’s van het type Mercedes Sprinter, maar dat we bij het plannen van de auto’s het aantal gereden kilometers als artikel willen vastleggen.

kilometers artikel met voorraad
Figuur 3 Artikel waarbij gereden kilometers van de auto wordt vastgelegd

We kunnen dus in dit geval een Mercedes Sprinter bus met een voorraad van 2 aan een planning-item koppelen met een aantal van 200 (kilometers a 39 cent).

artikel inzet met kilometers
Figuur 4: Het aantal te rijden kilometers wordt bij AANTAL ingevoerd

We kunnen bij deze optie niet 3 overlappende planning items hebben die alle drie een Mercedes Sprinter bus gebruiken.

Het aantal dat in de kolom AANTAL aangegeven wordt in deze optie is dus het verbruik (in kilometers of uren) en niet het aantal objecten zelf (zoals in optie 1).

Laatste nieuws

Budgetbescherming in euro compleet

Budgetbescherming in euro's, in plaats van uren, is nu compleet! Het verbruik van budgetten is direct zichtbaar in de urenregistratie en de budgetten kunnen worden gebruikt in de rapportages. Bovendien is de bescherming van deze budgetten nu mogelijk.

Lees meer

Upgrade naar 6.4.1 in weekend van 11 en 12 maart

In het weekend van 11 en 12 maart gaan we alle huurlicenties upgraden naar 6.4.1. U hoeft hiervoor niets te doen. Wel kan het zijn dat uw WATCH omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Lees meer

Waarom kan ik deze uren niet meer wijzigen?

Er zijn verschillende redenen waardoor u uren niet meer kunt aanpassen in het urenregistratie- of validatiescherm. Sinds kort kunt u in een oogopslag zien wat de onderliggende oorzaak hiervan is.

Lees meer

Budgetbescherming

U kunt in WATCH instellen dat het aantal begrote uren niet mag worden overschreden. Dat noemen we Budgetbescherming. In versie 6.4 van WATCH zijn de mogelijkheden hiervoor verder uitgebreid. Zo kunt u nu ook een totaalbudget in euro’s opgeven.

Lees meer